NKKs utstillingsregler

Norsk Kennel Klubbs Utstillingsregler: REGLER - 2019

Vesentlige endringer i regelverket er som følger:

 • Det er nå presisert i regelverket at enhver oppnevnt utstillingsleder forplikter seg til å sette seg inn i gjeldene regler for avholdelse av utstilling, samt siste oppdaterte utstillingsregler. Arrangerende klubb skal ha en signert avtale med utstillingslederen om at vedkommende kjenner til gjeldene regler.
   
 • For border collie kreves det for norskeide hunder at hunden minst 2 forskjellige år har oppnådd minst 90 poeng på gjeterhundprøve før den kan meldes på til nasjonal utstilling. Det er nå presisert at tilsvarende krav også gjelder på nordiske utstillinger. På internasjonale utstillinger stilles det ikke brukskrav for deltakelse for border collies.
   
 • Krav om bruksmeritt for tildeling av cert på dachser er nå fjernet. De skal heller ikke ha stor-cert fra nå.
   
 • Når det gjelder bayersk viltsporhund og hannoveransk viltsporhund, må disse nå ha bruksmeritt for å få tildelt cert.
   
 • Det har kommet en ny tilføyelse av brukskrav for Belgiske fårehunder, for deltakelse i brukshundklassen: Det kreves nå godkjent FCI Herding Working Test for disse rasene.Forklaring på fullcertordningen:

Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.  Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er verken norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.

Eksempel på fullcertet:

For hunder av raser som følger hovedreglen for utstillingschampionat (med storcert):

1) Hund som er over 2 år og har mottatt 2 små cert og mangler storcert

På utstillinger med små cert vil denne hunden være å betrakte som fullcertet, da den ikke har behov for certet for å oppnå utstillingschampionat. Eier/handler skal da ikke ta imot certet. På NKK-utstillinger, eller utstilling hvor raseklubb er gitt mulighet til å dele ut storcert, så kan hunden motta cert, da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå utstillingschampiona

2) Hund som er over 2 år og har mottatt 1 lite cert og 1 storcert

På utstilling anses denne hunden ikke som fullcertet og kan motta ytterligere 1 lite cert eller 1 stor cert.

3) Hund som er under 2 år og har mottatt 1 lite cert og mangler storcert.

På utstillinger med små cert vil denne hunden kunne motta ytterligere 1 lite cert før den er å betrakte som fullcertet. Dette da den vil trenge minst ett cert etter fylte 24 måneder og man ikke vet om stor cert oppnås før eller etter oppnådde 24 måneders alder. På NKK-utstillinger, eller utstilling hvor raseklubb er gitt mulighet til å dele ut storcert, så kan hunden motta cert, da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå utstillingschampionat.

For hunder av raser hvor raseklubb har bestemt at man ikke trenger storcert for å oppnå utstillingschampionat (men har krav til oppnådd bruksmeritt):

4) Hund som er under 2 år og har mottatt 1 lite cert og 1 storcert

Hunden er her å betrakte som fullcertet frem til den fyller 24 måneder. Ved fylte 24 måneder kan den motta cert på en utstilling (enten stor- eller lite cert). For hunder av raser hvor raseklubb har bestemt at man ikke trenger storcert for å oppnå utstillingschampionat (men har krav til oppnådd bruksmeritt):

5) Hund som er under 2 år anses som fullcertet når den har oppnådd 2 cert (lite cert eller storcert) uavhengig av om den oppfyller prøvekravene til utstillingschampionat eller ikke.

6) Hund som er over 2 år som har mottatt 3 cert, hvorav minst et etter fylte 24 måneder, anses som fullcertet frem til ev. prøvekrav oppnås.

Raser uten krav til storcert finner du HER
Raser som er fritatt for fullcertordningen finner du HER

Del denne siden