Utstilling er ikke bare å vise frem hundene sine. Det er også et godt avlsverktøy og forteller en oppdretter hva som er bra med avkom de har produsert og hva som ikke er fullt så bra.

Utstilling er også sosial og moro. Og man skal entre ringen med like godt humør som man går inn i ringen med. Ingen grunn til å bli sur og furte om hunden ikke når opp, man har gode og ikke fult så gode dager og kanskje er ikke hunden man har "pen" nok i følge rasens standard, men det viktigste er at man har det bra med hunden uansett hvordan den måtte gjøre det i utstillingsringen.

Før man entrer ringen for første gang kan det være greit at man har øvet litt på forhånd. Lært hunden at den skal løpe pent, at den skal stå pent og tåle at en fremmed tar på den, sjekker tenner osv. Det kan derfor være grei trening å starte på valpeshow. Valpeshow kan gi en indikasjon på hvordan hunden utvikler seg, men det er ingen garanti at selv om valpen blir BIR valp blir den BIR i voksen alder. Premieringer fra Valpeshow regnes ikke med og blir ikke stambokført. Men, Valpeshow er god sosial trening for valpen og du lærer mer om utstilling og hvordan du skal vise frem hunden din.

NKK's regelverk for utstilling kan du lese HER
 

1 Januar 2015 ble det i Norge innført nye premiebetegnelser. 


Her følger en oversikt over de nye premiebetegnelsene:

Excellent (Utmerket) i kvalitetsklassen
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very Good (Meget God) i kvalitetsklassen
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premiereingen kan kun gies til hund av meget god kvalitet.

Good (God) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklasse
Skal tildels hund som:

  •  Eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.
  •  Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.
  •  Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
  •  I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs.om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

KIP (kan ikke premieres)
Huns som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, skal uten junntak tildeles KIP.
Eksempel på dette er hunder som har åpenbare mangler i oppvisning- og ringkultur eller vises i dårlig kondisjon. 
Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikker bedømming av kvaliteten på hundens hårlag.
Videre kan en hund som pga skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelig å bedømme.

Hederspremie (HP)
Kan tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper. 
HP gies også til valper som dommeren mener fortjener det. Det er kun valper med HP som kan bli BIR eller BIM.
Hederspremie gir rett til deltakelse
i finalekonkurranser.

Certifikat/Reserve Certifikat /CK (Championkvalitet)
Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig
bygget hund, med så tydelige fortrinn og så
uvesentlige feil at dommeren finner den å
være av championkvalitet. Det utdeles et
reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren,
som vil telle som cert dersom cert-vinneren
skulle bli diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren
må tilfredsstille nasjonale jakt- eller
brukskrav for oppnåelse av cert dersom det
er påkrevd for rasen.

CACIB/Reserve CACIB
Innstilling til internasjonalt championat kan
bare utdeles på internasjonale utstillinger og
bare til virkelig fremragende hunder (som
konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan
tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd).
Normalt er kravene til CACIB enda høyere
enn til Certifikat. For norske hunderaser er
det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK
og CACIB.

Raser som ikke er FCI-godkjente 
Ikke-FCI godkjente raser som har dispensasjon til å vises på utstillinger skal stå separat i katalogen og kan ikke delta i gruppefinalene på internasjonale utstillinger.

De ulike klassene

Juniorklasse – JK
Hundene må være fylt 9 måneder, men være
under 18 måneder første utstillingsdag.
OBS: Hunder som deltar i juniorklasse (selv
om FCIs alderskrav på 15 måneder er oppfylt)
konkurrerer ikke om CACIB.

Juniorkonkurranseklasse – JKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd
Excellent i Juniorklasse. Dommer kan tildele
særlig gode juniorer Championkvalitet (CK).
Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/
Tispe klasse.

Unghundklasse – UK
Hunden må være fylt 15 men være under 24
måneder første utstillingsdag.

Unghundkonkurranseklasse – UKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd
Excellent i Unghundklasse. Dommer kan tildele
særlig gode unghunder Championkvalitet
(CK). Alle hunder med CK skal delta i Beste
Hannhund/Tispe klasse.

Åpen klasse – AK
Hundene må være fylt 15 måneder første
utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion.

Åpen konkurranseklasse – AKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd
Excellent i Åpen klasse. Dommer kan tildele
Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet.
Kun hunder med CK skal delta i
Beste Hannhund/Tispe klasse.

Brukshundklasse - BK
Klassen er åpen for hunder som er fylt 15
måneder første utstillingsdag og i tillegg er
jakt-/brukspremierte (se krav pkt 16.) hunder
av følgende raser:
Gruppe 1: Australsk kelpie, belgiske fårehunder,
beauceron, border collie, bouvier des
ardennes, bouvier des flandres, briard, picard,
pyreneiske gjeterhunder, schäferhund
Gruppe 2: Boxer, dobermann, hovawart,
landseer, leonberger, newfoundlandshund,
riesenschnauzer, rottweiler.
Gruppe 3: Border terrier, fox terrier glatthåret
og ruhåret. jack russell terrier, lakeland
terrier, parson russell terrier, tysk jaktterrier,
welsh terrier.
Gruppe 4: Samtlige raser.
Gruppe 5: Alaskan malamute, finsk spets,
grønlandshund, hälleforshund, jämthund,
karelsk bjørnhund, laika-rasene, norrbottenspets,
norsk elghund grå og sort, samojedhund,
siberian husky, svensk hvit elghund.
Gruppe 6: Samtlige raser unntatt: Black and
tan coonhound, dalmatiner, otterhund, rhodesian
ridgeback.
Gruppe 7: Samtlige raser.
Gruppe 8: Samtlige raser unntatt: amerikansk
cocker spaniel, kooikerhund, lagotto romagnolo,
portugisisk vannhund, spansk vannhund.
Gruppe 10: Samtlige raser.

Working Class Certificate (WCC)
Utenlandsk eid hund, må for å kunne delta i
brukshundklassen dokumentere sine premieringer
ved å fremlegge WCC utstedt av sin
nasjonale kennelklubb på utstillingen.

Brukshund konkurranseklasse – BKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd
Excellent i Brukshundklassen. Dommer kan
tildele Championkvalitet (CK) til hund av
championatkvalitet. Alle hunder med CK skal
delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Championklasse – CHK
Klassen er obligatorisk for norske utstillingschampions
(unntatt for veteraner). Andre
nasjonale og internasjonale utstillingschampions
kan delta.

Champion konkurranseklasse – CHKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd
Excellent i champion klasse. Dommer kan
tildele Championkvalitet (CK) til hund av
championatkvalitet. Alle hunder med CK skal
delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Veteranklasse – VK
Klassen er åpen for hunder som første utstillingsdag
har fylt 8 år. OBS: Hunder som deltar
i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.

Veteran konkurranseklasse – VKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd
Excellent i Veteranklassen. Dommer kan tildele
Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet.
Alle hunder med CK skal delta
i Beste Hannhund/Tispe klasse. Excellent kvalifiserer
for deltakelse i konkurranse om beste
veteran.

Beste Hannhundklasse – BHK / Beste Tispeklasse – BTK
Klassene er åpne for alle rasens hunder av
samme kjønn som har fått CK.

Konkurransebedømmelse - 4 plasseringer:
1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK.
Certifikatet (CERT) deles ut i BHK/BTK til beste
hund, som ikke er norsk utstillingschampio
(også til hund fra championklasse som
ikke er norsk utstillingschampion).
Dersom norsk utstillingschampionat er oppnådd
etter påmelding skal hunden ikke tildeles
cert i BHK/BTK.
Uplasserte hunder kan også tildeles cert.
Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak
cert-vinneren, som vil telle som cert dersom
cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også
reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale
jakt- eller brukskrav for oppnåelse av
cert.

Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.
Med fullcertet menes hund som er tildelt
nødvendig antall certifikater for oppnåelse av
utstillingschampionat, men som ikke oppfyller
prøvekravene til championatet.

For raser hvor det stilles nasjonale jakt- eller
brukskrav for oppnåelse av cert, vil beste
plasserte hund med jakt- eller brukskrav tildeles
certet uansett hvilken klasse hunden
har vært påmeldt i.

Følgende raser har brukskrav for å kunne
konkurrere om cert:
Gruppe 1: Border collie
Gruppe 4: Samtlige raser
Gruppe 5: Hälleforshund, jämthund, karelsk
bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå
og sort, svensk hvit elghund. Finsk spets og
norrbottenspets.
Gruppe 6: Beagle, drever, dunker, samt
alle støver raser.
Gruppe 7: Samtlige raser unntatt: bracco
italiano, drentsche patrijshond, gammel
dansk hønsehund, italiensk spinone, stabyhoun.


På internasjonale utstillinger konkurreres det
også om CACIB og ResCACIB i denne klassen.
CACIB kan tildeles best plasserte hund fra
klassene UK, AK, BK, CHK. ResCACIB kan tildeles
nest best plasserte hund fra samme klasser
(også INT CH).
For raser med CACIB til fargevarianter.
Også uplasserte hunder i BHK/BTK skal vurderes
for CACIB/Res.CACIB.

Best i Rasen – BIR / Best i Motsatt Kjønn – BIM
Beste hannhund og beste tispe konkurrerer
om BIR/BIM. Hvis en rase bedømmes av flere
dommere, oppnevnes den ene som dommer
for BIR/BIM, beste veteran, beste avlsklasse
og beste oppdretterklasse. Dette kunngjøres
før utstillingen.

Avlsklasse – AVKL
Klassen er åpen for hannhunder eller tisper
som konkurrerer med 4 avkom. Avlshunden
må enten være påmeldt i offisiell klasse eller i
avlsklasse og presenteres sammen med
gruppen. Avlshunden må ha oppnådd minst
Good på denne eller tidligere utstilling. Avkommet
må være påmeldt og bedømt i en av
utstillingens øvrige klasser. Klassen må ikke
inneholde mer enn en hund med premieringen
Very Good. Avkom med Good, Sufficient,
0. premie eller KIP kan ikke delta. Kun en
klasse av samme rase etter en og samme
avlshund kan meldes på. Samtlige avkom i
klassen må være av samme størrelses-
/hårlagsvariant. Ved vurderingen er gruppens
gjennomsnittlige kvalitet med ensartethet i
forhold til type og helhetsinntrykk avgjørende,
foran den enkelte hunds individuelle kvalitet.
Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet
tildeles HP. Beste avlsklasse med HP konkurrerer
videre i finalekonkurransene. Eier
eller representant for avlshunden skal informere
ringsekretær, samt eiere for deltakende
hunder, at avlsklasse stilles.

Oppdretterklasse – OPPDKL
Klassen er åpen for gruppe med 4 hunder av
samme rase, oppdrettet av samme person.
Dersom flere personer er oppdrettere skal
samtlige oppgis som oppdrettere. Hvis en
person har eget oppdrett og i tillegg er medoppdretter
av andre kull, kan ikke avkom fra
begge oppdrett blandes i en og samme klasse.
Kun en klasse av samme rase fra samme
oppdretter kan påmeldes. Samtlige avkom i
klassen må være av samme størrelses/
hårlagsvariant. Samtlige deltakende hunder
må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens
øvrige klasser. Klassen må ikke
inneholde mer enn en hund med premieringen.
Very Good. Avkom med Good, Sufficient,
0. premie eller KIP kan ikke delta. Ved
vurderingen er gruppens gjennomsnittlige
kvalitet med ensartethet i forhold til type og
helhetsinntrykk avgjørende, foran den enkelte
hund individuelle kvalitet. Grupper av enhetlig
og utmerket kvalitet tildeles HP. Beste
oppdretterklasse med HP konkurrerer videre
i finalekonkurransene. Oppdretter, eller representant
for denne skal informere ringsekretær
og eierne til deltakende hunder at
oppdretterklasse skal stilles.

Excellent i kvalitetsklasse = rød
Very Good i kvalitetsklasse = blå
Good i kvalitetsklasse = gul
Sufficient i kvalitetsklasse = grønn
0. premie i kvalitetsklasse = grå
KIP i kvalitetsklasse = brun
Championkvalitet (CK) = rosa
Certifikat (CERT) = rød/hvit/blå
Reserve Certifikat (Res-Cert) = lyseblå
Championat = rød og grønn
CACIB = hvit
Reserve CACIB = orange
BIR Veteran = grå og rosa
Best i motsatt kjønn (BIM) = hvit og grønn
Best i rasen (BIR) = rød og gul
Hederspremie til avls og oppdretterklasse = lilla og hvit
Deltakersløyfe i LP = rød, sort og gul
Deltakersløyfe i AG = sort og orange
1. premie i LP og AG = rød
2. premie i LP og AG = blå
3. premie i LP og AG = gul
0. premie i LP og AG = grå
KIP = brun
Best in Show (BIS) = rød/hvit/blå
Best i gruppen (BIG) = hvit og blå

Til vinnere av BIS, BIG, Beste Veteran, Beste
Avlsgruppe og Beste Oppdrettergruppe samt
vinnere av Cert, CK, CACIB skal det utdeles
premier.

Brukskrav for deltakelse i brukshundklasse finner du HER


Diverse tittler

UCh - utstillingschampion
LCh - lydighets champion
AgCh - agility champion
N UCh - Norsk utst. champion
S UCh - Svensk utst. champion
Fin UCh (or SF UCh) - Finsk utst. champion
Dk UCh - Dansk utst. champion
Gb Ch - Engelsk utst. champion

Nord UCh - Nordisk utst. champion.
Nord LCh - Nordisk lydighetschampion.
Int UCh - Internasjonal champion (4 CACIB, 3 forskjellige land, 4 forskjellige dommere)

Div. landstitler
A Ch Østerisk
BiH Ch Bosnia & Herzegovina
Cz Ch Czech (Tsjekkia)
Hr Ch Kroatioa
LUX Ch Luxemburg
Pl Ch Polisk
SCG Ch Serbia & Montenegro
Sk Ch Slovakisk
Slo Ch Slovenisk

N LCH: Norsk lydighetschampion
N ACH: Norsk agilitychampion
N BCH: Norsk brukschampion
N VCH: Norsk viltsporchampion
N JCH: Norsk jaktchampion

Valp 

Valpeshow:

Hundene må være mellom 4 og 9 måneder. Resultater føres ikke i stambok.

BIR

Best I Rase


Premien ble tildelt den hunden som av dommeren ble sett på som den beste representanten for rasen. Denne går videre til ”Best i Gruppe”. Stambokføres (ikke valper)BIM

Best I Motsatt kjønn


Hvis en hannhund vinner BIR, blir beste tispe BIM. Motsatt blir beste hannhund BIM når en tispe vinner BIR. Stambokføres (ikke valper)
Den som ble BIR går videre til finalekonkurranse ”Best i Gruppe”. Der deltar alle de som har blitt BIR i gruppe 2.BIG

Best I Gruppe


Denne premieringen er ikke stambokberettiget, men vinner her (1.BIG) går videre til siste finalekonkurranse ”Utstillingens beste hund”BIS

Utstillingens beste hund (Best I Show)


Denne premieringen er heller ikke stambokberettiget, men gjevt å vinne

Del denne siden